Rekap Tenaga Dosen Berdasarkan Golongan Kondisi 08-05-2021

NO UNIT KERJA JUMLAH GOLONGAN
Tnp Golongan III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Set. III/b Set. III/c Set. III/d Set. IV/a Set. IV/b Set. IV/c Set. IV/d Set. IV/e
1Fakultas Hukum105 - 181673012810571 - - - - - -
2Fakultas Ekonomika dan Bisnis119 - 1223122228 - 7321 - - - - - -
3Fakultas Teknik33428329143811715166194 - - - - - -
4Fakultas Kedokteran28116143603082143221 - - - - - -
5Fakultas Peternakan dan Pertanian102 - 710177217516354 - - - - - -
6Fakultas Ilmu Budaya88 - 317129218 - 7110 - - - - - - -
7Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik102 - 21934821614151 - - - - - -
8Fakultas Sains dan Matematika183 - 13197012491052111 - - - - - -
9Fakultas Kesehatan Masyarakat65 - 11114111391 - - 5 - - - - - - -
10Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan144 - 122223123213109272 - - - - - -
11Fakultas Psikologi38 - 11015453 - - - - - - - - - - -
12Sekolah Pascasarjana0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13Sekolah Vokasi115 - 43119611221 - 363 - - - - - -
T O T A L16763593444021713149748762511918000000